گورامی عسلی

honey gourami

یک ماهی بطور استثنایی صلح جو است. گورامی عسلی در مقایسه با بقیه گورامی ها ، کوچک تر است و ماهی ایده آلی برای آکواریم عمومی می باشد ، چون مقاوم و عادت پذیر است و هیچ مشکلی با ماهی های دیگر آکواریم ایجاد نمیکند. این ماهی مقدار زیادی از گیاهان انبوه را در آکواریم دوست دارد و تا وقتی خوب به آکواریم عادت نکند ، خجالتی خواهد بود.

نر بدنی عسلی – طلایی با یک خط عمودی سیاه دارد که از پوزه به سمت پایین تا قسمت زیرین بدن کشیده شده و نیمه ابتدایی باله مخرجی را شامل می شود. رنگ عسلی – طلایی باقیمانده باله مخرجی و همه باله پشتی را می پوشاند. دم با این رنگ آمیزی از بدن شروع میشود ، اما نیمه پشتی آن شفاف است ، اگر ماهی وحشت زده شود ، خط عمودی سیاه خیلی سریع ناپدید میشود و چندین ساعت طول میکشد تا دوباره برگردد. ماده خیلی پهن تر از نر است.

تغذیه : به طور کلی ، گورامی عسلی برای ترغیب شدن به غذا خوردن ، مشکلی ندارد. به هر حال غذا باید کاملاً کوچک باشد ، بنابراین اگر با غذای پولکی تغذیه میشود ، به خاطر داشته باشید که آن را به قطعات خیلی کوچک تر تقسیم کنید.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری