سیکلید جواهر

jewel cichlid

سیکلید جواهر ، در زمان تخم ریزی یک ماهی مهاجم می باشد و رنگ آمیزی تقریباً قرمز این ماهی حتی خیلی براق تر و زنده تر می شود. هر دو جنس سه لکه سیاه روی بدنشان دارند ، اما نرها با طرحی از لکه های ریز در طرفین سرشان شناسایی می شوند.

سازش پذیری آنها در آکواریم می تواند یک مشکل باشد ، اما جفت هایی که جا بیفتند ، به آسانی تکثیر خواهند شد. ماده ها بیش از 500 تخم بر روی صخره صافی که در قسمت خلوت تانک می گذارند. تخم گشایی 2 روز طول می کشد.

تغذیه : این ماهی غذای آماده سیکلید ، غذاهای پولکی و زنده را خواهند خورد.

خاستگاه

آفریقای غربی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با همگون هایش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

اشتراک گذاری