ترور سبز

green terror

گرین ترور ، یک ماهی مهاجم و قلمرو طلب می باشد. علامت های فیروزه ای بدن این ماهی ، آن را از گونه های خویشاوندش تفکیک می کند. جنس نر ، رنگ براق تری نسبت به ماده دارد و معمولاً بزرگتر است. زمانی که نر ها بالغ شدند یک کوهان روی پیشانی آنها به وجود می آید.

بهتر است که جفت ها در تانک های شخصی خودشان نگهداری شوند ، مخصوصاً در زمان تکثیر ، برای آنها مخفی گاه ها و سطح های تخم ریزی زیادی ایجاد کنید. تخم گشایی 4 روز طول می کشد و یک هفته بعد لاروها شنای آزاد خواهند داشت.

تغذیه : این ماهی غذای آماده سیکلید و غذاهای زنده را خواهد خورد.

خاستگاه

اکوادور،پرو

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با همگون هایش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

اشتراک گذاری