کری بن سیس

kribensis

کری بن سیس ، با علاقه زیاد با ماهیان اجتماعی دیگر ، مثل پلاتی های بزرگ ، دم شمشیری ها و کوریدوراس ها زندگی می کند ، اما با تتراها و دانیوهای کوچکتر سازگاری ندارد. هر ماهی اجتماعی که بزرگتر از 6 تا 7 سانتی متر باشد ، احتمالاً مناسب خواهد بود.

نرها خیلی بزرگتر هستند و همچنین باله های بلندتری دارند. ماده ها کوتاه تر و کلف تر هستند ، در فصل تولید مثلی ، منطقه شکمی قرمز تیره دارند. این ماهی ها ، قوی هستند و نگهداری آنها بسیار آسان می باشد. نمونه هایی که از طریق تجاری پرورش داده شده اند ، به طور وسیع در دسترس هستند. زیر گونه های وارد شده از طبیعت ، نقش ها و رنگ های مختلف دارند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند ، گوشت دل خوب چرخ شده را دوست دارند.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب(با ماهیان بزرگتر)

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری