اسکار

Oscar

نگهداری این ماهی با ماهیان کوچکتر درست نیست. غیر زنده بودن رنگ زمینه بدن آنها که قهوه ای مایل به سبز است با لکه های روشن تر نارنجی مایل به قرمز که به طور نامنظمی قرار دارند جبران می شود.

این علامتها ممکن است در ماهی های مختلف تفاوت های قابل ملاحظه ای داشته باشند. به زودی زمانی که آنها از دست غذا می گیرند ، فرا می رسد. اسکارها به سیستم فیلتراسیون کارآمدی نیاز دارند تا از بد کیفیت شدن آب جلوگیری شود. پیش از تخم ریزی ، ماده ها زائده تناسلی پیدا می کنند و جفت ها با هم پیوندی قوی پیدا می کنند.

اسکار ببری قرمز : تولید مثل انتخابی سبب پیدایش اسکارهایی شده که نواحی بزرگ نارنجی روشن به صورت غالب روی بدنشان وجود دارد. اسکار آلبینوی باله بلند : این اسکارها باله های بلندی دارند و این مشخصه ظاهری می تواند با هر رنگی ترکیب شود. به چشم های قرمز توجه کنید.

تغذیه : این ماهی غذای آماده اسکار و غذاهای زنده را خواهد خورد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با ماهیان بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری