گربه ماهی لجن خوار سنگ طلا

L18 gold-nugget pleco

این ماهی زیبا تاکنون به طور کامل رده بندی نشده است. بدن و باله های آن ، رنگ اصلی خیلی تیره دارند. همچنین خال های زرد روشنی دارد که به طور تصادفی در تمام بدن وجود دارند.

یک نوار زرد روشن در طول بالای لایه پشتی و پایین دم وجود دارد که شبیه علامت های L81 است ، که خال های باریک زردی دارد. این ماهی به چوب باتلاقی واقعی نیاز دارد تا زیر آن مخفی شود و در آن چرا کند. تکه های خیلی کوچک را سوهان می زنند تا به گوارش آنها کمک کند.

تغذیه : تکه های حلزون و صدف یخ زده مهم ترین غذای این ماهی می باشند. آنها مقدار خیلی کمی از غذایی را که برای دیگر ماهیان ریخته می شود ، خواهند پذیرفت ، ولی با آن زنده نخواهند ماند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

بیشتر حلزون ها وصدف ها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

اشتراک گذاری