گربه ماهی لجن خوار ملکه سنگ طلا
گربه ماهی لجن خوار ملکه سنگ طلا

گربه ماهی لجن خوار ملکه سنگ طلا

این ماهی ، گونه زیبای دیگری است که می توانید به آکواریمتان اضافه کنید ، و مثل بقیه ماهی های شماره گذاری شده با L که در اینجا نمایش داده شده ، تا کنون رده بندی نشده است. این ماهی از لحاظ علامت ها بسیار شبیه L18 و L81 است ، مهم ترین تفاوت این است که : زمان بلوغ ، نوارهای زرد عریض تری در باله هایشان دارند.

عادات تولید مثلی آن ، خیلی کم شناخته شده است. این ماهی به چوب باتلاقی واقعی نیاز دارند تا زیر آن مخفی و در آن چرا کند ، تکه های خیلی کوچک را سوهان می زند تا به گوارش آن کمک کند.

تغذیه : تکه های حلزون و صدف یخ زده مهم ترین غذای این ماهی می باشند. آنها مقدار خیلی کمی از غذایی را که برای دیگر ماهیان ریخته می شود ، خواهند پذیرفت ، ولی با آن زنده نخواهند ماند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

بیشتر حلزون ها وصدف ها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

اشتراک گذاری