ماهی رنگین کمان دریاچه کاتوبو

lake katubu rainbowfish

به آکواریم دارهای تازه کار ، نگهداری آن توصیه می شود چون هم ماهی مقاومی است و هم نگهداری آن آسان است. خیلی سریع به شرایط یک آکواریم تازه عادت می کنند. توصیه می شود که به صورت جفت ( نر و ماده ) خریداری شوند ، چون هم باهم شنا خواهند کرد و در مقابل همدیگر با نشان دادن بهترین رنگ هایشان خودنمایی می کنند.

نیمه بالایی بدن ، آبی فیروزه ای است و در قسمت پایینی به سفیدی می گراید. رنگ آبی باز تابیده می شود و همان طور که در نور آکواریم حرکت می کند ، به نظر میرسد که رنگ آن تغییر می کند. یک نوار آبی تیره دارد که در مرکز بدن به سمت پایین کشیده می شود. هرچه ماهی ها بزرگتر می شوند ، بدنشان پهن تر و پوزه آنها کاملاً نوک تیز می گردد. این ماهی ها ، نمونه بارز ماهی های رنگین کمان تخم ریزنده هستند ، که تخم ها را بین گیاهان پراکنده می کنند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته با میل می خورند.

خاستگاه

گینه نو

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

12

12

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری