کوریدوراس مشبک

network corydoras

این ماهی با بدنی نقره ای و یک نقش سیاه ، ماهی خیلی برجسته در آکواریم است. رنگ پایه بدن سفید نقره ای خیلی روشن می باشد ، با چهار خط سیاه که به خال های سیاه کوچک با لبه های نا صاف شکسته می شود. یک خال بزرگ سیاه پرکلاغی در زمینه باله پشتی دارد که به سمت بدن ادامه پیدا می کند.

باله ها شفافند و دم نقش لطیفی از خط های عمودی سیاه دارد. این ماهی ، یک ماهی مقاوم است که آن را بعد از حدود 4 هفته می توان به یک آکواریم نسبتاً تازه برپا شده معرفی نمود. یک گروه کوچک از این ماهیان ، ترجیح داده میشود و آنها در سطح زیرین آب ، با هم به دنبال غذا میگردند. اگر شرایط درست فراهم باشد ، تولید مثل بطور کاملاً آسان انجام پذیر است.

تغذیه: مثل کوریدوراس های دیگر ، تقریباً تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پر خوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری