سیکلید دامونسونی

daemonsoni cichlid

این ماهی ، یک شروع کننده خوب برای یک آکواریم سیکلیدهای آفریقایی است. بینهایت مقاوم بوده و شرایط متغیر آکواریم را خواهند پذیرفت. نگهداری آنها خیلی آسان است. می توانند پرخاشگر (مهاجم) باشند ، اما اگر در یک آکواریم با تعداد زیادی صخره و سنگ های بزرگ و تعدادی از سیکلیدهای بزرگ آفریقایی دیگر قرار گیرند ، راضی خواهند بود و قلمرو خود را بر پا می کنند و ماهی های مزاحم را بدون آسیب رساندن به آنها ، وادار به فرار می کنند.

اگر با گروهی از سیکلیدهای دیگر آفریقایی نگهداری شوند ، هم نرها وهم ماده ها رنگهای روشن تر و شفاف تری خواهند داشت. نرها با بیش از یک ماده جفت می شوند. تخم ها در حفره های غار مانند گذاشته می شوند ، بنابراین تا باز نشده اند آنها را نمی بینید.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند ، گوشت دل خوب چرخ شده را دوست دارند.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب(اما به یک تانک آفریقایی نیاز دارند)

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری