سیکلید رنگی خال نارنجی

orange – spot hamprologus

این ماهی ، یک نژاد رنگی از neolomprologus oscellatus می باشد که تازگی برای دوست داران قابل دسترس شده است. آکواریم چیده شده با صخره ها و سنگ های بزرگ گرد را ترجیح می دهند ، اما واقعاً صدف زی هستند. جفت مولد ، یک صدف که به اندازه کافی بزرگ باشد را برای خودشان جست و جو و تمیز می کنند و پس از آماده شدن تخم ریزی می کنند.

زمانی که تخم ها باز شد ، هر دو والدین از لاروها مراقبت می کنند. ماهی هایی اجتماعی اند ولی فقط باید در یک آکواریم با ماهیان بزرگتر قرار داده شوند یا این که یک آکواریم با ویژگی های زیستی دریاچه آفریقایی برای آنها درست شود. این گونه ها از این که در یک دسته زندگی کنند کاملاً خوشحال خواهند بود. مقاوم بوده و برای نگهداری آسان می باشند.

تغذیه : یک رژیم غذایی متنوع خوب شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. با میل غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های  شیشه ای را می خورند. یک یا دوبار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید.

خاستگاه

آفریقا(دریاچه تانگانیکا)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی (فقط با ماهیان بزرگتر)

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری