سیکلید صدف زی برویس

brevis shell – dweller

این ماهی ها ، دارای نقش خیلی روشن هستند ، نوارهای سفیدی دارند که به پایین بدن کشیده می شوند. لبه های زرد در باله پشتی و دم وجود دارند. در فصل تولید مثلی ، یک لبه سیاه در باله مخرجی وجود دارد. آکواریم با صخره ها و سنگ های بزرگ گرد را ترجیح می دهند ، اما واقعاً صدف زی هستند. جفت مولد ، یک صدف با اندازه کافی را برای خود جست و جو و تمیز می کنند و سپس فرایند تولید مثلی و تخم ریزی را انجام می دهند.

زمانی که تخم ها باز شدند ، هر دوی والدین از لاروها مراقبت می کنند. ماهی هایی اجتماعی هستند ، اما فقط باید در یک آکواریم با ماهیان بزرگتر قرار داده شوند یا اینکه یک آکواریم با ویژگی های زیستی دریاچه آفریقایی برای آنها درست شود. این گونه ها از این که در یک دسته زندگی کنند کاملاً خوشحال و مقاوم خواهند بود. نگهداری آنها آسان می باشند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع خوب شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند. یک یا دو بار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید.

خاستگاه

آفریقا(دریاچه تانگانیکا)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

6

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری