شارک سیاه دم قرمز

red tailed black shark

این گروه از ماهیان به کوسه ها شباهت دارند. بدنشان استوانه ای شکل و باله پشتی ، بلند و بزرگ است. به طور معمول بدن و باله ها سیاه و دم قرمز روشن است. گاهی یک لکه سفید روشن در نوک باله پشتی وجود دارد ، که آنها را خیلی قابل توجه می کند.

در جوانی ، این رنگ آمیزی کم رنگ است ولی بالغ که می شوند ، پر رنگ می شوند. خجالتی نیستند ولی فعال می باشند. گاهی به صورت وارانه شنا می کنند ، به طوری که می توانند در سطح پایینی برگ گیاهان چرا کنند. گزارشات کمی از تولید مثل این ماهی در اسارت وجود دارد.

تغذیه: رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست خواهند داشت. با میل غذاهای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته ، می پذیرند. کمی مواد گیاهی غذایی هم باید به آنها داده شود.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری