شارک باله قرمز

red finned shark

ماهی خیلی مقاومی است و محدوده وسیعی از شرایط را در آکواریم می پذیرد. بدن آن کشیده و شناگری سریع است. رنگ بدن زیتونی – خاکستری و باله ها قرمز می باشند. در ساقه دمی یک تکه سیاه وجود دارد. مثل شارک سیاه دم قرمز ماهی خیلی فعالی است ، اغلب در نیمه پایینی آکواریم شنا می کند.

اگر بیش از یکی از آنها در آکواریم وجود داشته باشد ، گه گاه همدیگر را تعقیب می کنند ، اما معمولاً آسیبی به هم نمی رسانند. تشخیص جنسیت خیلی سخت است ، اگرچه ماده ها از نرها کمی چاق ترند. در مورد تکثیر این ماهی اطلاعات کمی وجود دارد.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذای پولکی را دوست دارند. آنها با میل غذاهی زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته ، می پذیرند. مقدار کمی از مواد غذایی گیاهی هم باید به آنها داده شود.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری