گربه ماهی دم شلاقی قرمز

red whiptail

این نوع گربه ماهی تنها 3 تا 4 سال گذشته به راحتی در دسترس بوده است. اما امروزه به طور تجاری در جمهوری چک تکثیر می شود. ماهی هایی با بدن دراز و لاغر هستند ،که در سر پهن می شوند. دم رشته های گسترش یافته بلندی دارد ، که می تواند نصف طول بدن باشد. این گونه ، رنگ قرمز آجری در تمام بدن خال های مرمری کوچک تیره دارد. ماهی هایی به طور استثنایی صلح جو هستند ، که در اطراف آکواریم سر می خورند ، به جای اینکه شنا کنند.

دوست دارند روی گیاهان با برگ مثل شمشیر های آمازون (amazon swords) دراز بکشند و بگردند. از بالا ، ماده ها در قسمت پشت باله سینه ای ، پهن تر از نر ها هستند. تکثیر امکان پذیر است و زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که نر از تخم ها تا باز شدنشان مراقبت کند.

تغذیه : جلبک از مهم ترین غذاهاست ، برگ های کاهوی آب پز ، نخودهای پخته و اسفناج بریده شده را با میل می خورند. غذاهای دیگر ، مثل میگوی ریز شده و ماهی سفید پخته شده را خواهند پذیرفت.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری