کوریدوراس شوارتز

schwartzs-corydoras

تعداد زیادی نقش های مختلف از این ماهی وجود دارد که ارائه یک شرح درست را مشکل می کند. به طور کلی ، یک نوار بزرگ سیاه که از میان باله پشتی به سمت بالا کشیده می شود ، وجود دارد. در طول بدن خط هایی از نقطه های کوچک تا خال های بزرگ وجود دارد ، دم علامت های خال حالی باریکی دارد ، بقیه باله ها شفاف هستند و پوزه گرد است.

سبیلک ها سفید و کاملاً مشخص هستند. به طور اساسی ، همه یک نقش سیاه و سفید دارند. همه واریته ها بسیار زیبا هستند. مثل بقیه کوریدوراس ها ، ماهی های اجتماعی خوبی هستند ، اغلب کف آکواریم را برای یافتن غذا زیر و رو می کنند ، یکی از آسان ترین کوریدوراس ها برای تکثیر می باشند. تخم های چسبنده خود را ، به طور معمول روی شیشه آکواریم می گذارند ، جایی که تخم ها تا زمان باز شده می چسبند ، آن وقت به کف آکواریم می افتند. هیچ نوع مراقبتی از آنها توسط والدین صورت نمی گیرد.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پرخوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری