کوریدوراس استربای

sterbai-s-corydoras

این ماهی ، یک خویشاوند تازه وارد زیبا به جمع ماهیان سرگرم کننده آکواریمی است ، sterbai corydoras  ماهی چاقی است ، که بدنش کاملاً پهن و خیلی عمیق می باشد که از طرح زیبای ساخته شده از خطوط تشکیل شده از نقاط کوچک و بزرگ برخوردار است ، همچنین نقش هایی بر روی باله وجود دارد.

سبیلک های بلندی دارند و می توانند کف بستر را برای یافتن غذا حفر کنند. پوزه بی نوک و گرد است. این ماهی شبیه baroldscbultz corydoras است و خیلی با آن اشتباه می شود. تولید مثل آن کمی شناخته شده است ، اما تصور میشود که مثل بقیه کوریدوراس ها باشد.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و جزء اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پرخوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری