سیلور شارک (شارک نقره ای )

silver shark

ماهی نسبتاً صلح جو است. بدنی نقره ای و باله دمی شاخه دار بلند مایل به زردی دارد که با رنگ سیاه حاشیه دار شده و به شناسایی آن کمک می کند.

این شارک های فعال ، شناگرانی سریع و جهش کنندگان خوبی هستند ، بنابراین باید با احتیاط گرفته شوند. بزرگتر که می شوند ، ماده ها با شکل گرد قسمت های تحتانی تشخیص داده می شوند. برای تکثیر این ماهی به فضایی بیشتر از آنچه که در آکواریم خانگی عادی وجود دارد ، نیاز است. سیلور شارک های بزرگ ممکن است ماهیان کوچکتر آکواریم را شکار کنند.

تغذیه : این ماهی غذاهای زنده و پولکی را می خورد.

خاستگاه

آسیا جنوب شرقی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

30

30

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری