بارب آچاری

spanner barb

بارب آچاری ، خطی شکل است ، اما نسبت به بارب راه راه ، بدن عمیق تری دارد ، نرها کمی از ماده ها باریک ترند. شناگرانی سریع هستند و دائماً در حال حرکتند. بایستی با ماهی های اجتماعی بزرگتر نگهداری شوند ، چون دوست دارند بین ماهی های کوچکتر شنا کنند ، بجای اینکه در اطراف آنها شنا نمایند. وقتی خیلی کوچکند ، طرح میله مانندی در پایین بدن دارند ، کمی پس از رشد ، به یک الگوی شطرنجی و سپس به طرحی راه راه تغییر میکند. سال ها فقط ماهی های کوچک و ماهی های بزرگ به عنوان دو گونه مختلف عرضه می شدند.

این ماهی ها یک نمونه بارز تخم پراکنده ساز هستند ، که تخم هایشان را بین گباهان با برگ باریک میریزند و برمیگردند که آنها را بخورند. به طور کلی ماهی هایی مقاوم هستند و نگهداریشان آسان است.

تغذیه: رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را ترجیح می دهند. غذای زنده ، مثل کرمهای خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای با میل پذیرفته می شوند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

18

18

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری