سیکلید کوتوله توماس

Thomas dwarf cichlid

سیکلید کوتوله توماس ، به خاطر صلح جویی و زیبایی ، یک ماهی مطلوب قدیمی است. این ماهی یکی از معدود سیکلیدهایی است که می توان آن را در یک آکواریم اجتماعی قرار داد. باله های پشتی بلندی دارند ، که زمانی که رشد پیدا می کنند ، در لبه آنها ، رنگ قرمز و زرد دیده می شود و باقیمانده آن با سفیدی کمی ، منقوش است.

در باله دمی لبه قرمزی وجود دارد. بدن آن خیلی کلفت و عمیق می باشد و فلس های بازتابنده نور دارند که باعث می شوند زمانی که ماهی در روشنایی قرار میگیرد ، رنگش تغییر می کند. این ماهیان یک نمونه تخم گذار هستند و تولید مثل آنها کاملاً آسان است. قبل از تخم ریزی ، مکانی را تمیز می کنند ، مولدین از تخم ها تا باز شدنشان مراقبت کرده و نوزادان شنای آزاد دارند.

تغذیه : همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را خواهند خورد. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند ، جزء اولین غذا خورندگان نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای خوردن بدون پرخوری به دست می آورند.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

8

8

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری