گربه ماهی ترکه ای

twig catfish

با نگاه کردن به این ماهی ، میتوان به اسم آن پی برد. در طبیعت ، شکل و رنگش عامل استتار هستتند تا آن را از شکارچیان محافظت کند. در آکواریم ، این ماهی به شدت سر به راه و اجتماعی می باشد.

باید در آکواریم گیاهان با برگ های پهن قرار داد ، برای اینکه این ماهیان بتوانند روی آن بنشینند و برگ ها را از جلبک رشد کرده روی آنها پاک کنند. چند روز طول می کشد تا در یک محیط زیست جدید جا بیفتند و تمایل دارند که مخفی شوند ، اما یک بار که به آنها عادت کنند ، فعال خواهند بود و از قرار گرفتن در مرکز آکواریم شما نمی ترسند. تا وقتی که به اندازه خوبی بزرگ نشده اند ، تشخیص جنسیت سخت می باشد ، در حالی که درست پشت سر ماده ها کمی پهن تر از نرها است.

 

تغذیه : اگر چه جلبک ها مهم ترین غذای آنهاست ، برگ های کاهوی آب پز ، نخودهای پخته و اسفناج بریده شده را با میل می خورند. غذاهای داده شده به ماهیان دیگر به مقادیر کم پذیرفته می شود ، اما یک رژیم گیاهی ترجیح داده می شود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

20

20

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری