سیکلید کوتوله وی یت جیتا

vietjita dwarf cichlid

این ماهی ها چاق و با بدنی عمیق هستند ، برای آکواریم داران تازه کار مناسب می باشند ، چون خیلی مقاومند و خیلی آسان به محیطی جدید عادت می کنند. رنگ در نمونه های خوب بسیار قوی است. قرمزی های و نارنجی های باله ها خیلی روشن می باشند ، که اندازه آن را برجسته می کند. ماده ها کوچکتر و خیلی کم رنگ تر از نرها هستند.

زیبایی حقیقی این ماهیان تا زمانی که بالغ شوند ، آشکار نمی شوند و فقط نمونه های نا بالغ فروخته می شوند ، که خیلی محبوب نمی باشند. تولید مثل آسان است.

تغذیه : همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را خواهند خورد. چون در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند ، جزء اولین غذا خورندگان نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای خوردن بدون پرخوری به دست می آورند. کرم های خونی ، توبیفکس و غذای گوشتی دیگر باید در رژیم غذایی آنها گنجانده شود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری