سرخس شناور ، سالوینیا

salvinia natans

نام علمی : salvinia natans

نام فارسی : سرخس شناور ، سالوینیا

نام انگلیسی : salvinia , floating moss

معرفی :

این سرخس شناور یکی از رایج ترین گونه های جنس سالوینیا در بازار آکواریم است و اندازه برگ هایش ممکن است به سه سانتی متر هم برسد. برگ های آن تخم مرغی شکل بوده و دارای مژک های کوچک است. اگر از کودهای مایع مناسب و نور فراوان (به ویژه در زمستان) استفاده گردد ، رشد این سرخس زیبا بیشتر خواهد بود. همچنین باید هوای موجود در فاصله لامپ ها و سطح آب به طور متناوب تهویه گردد زیرا حرارت ایجاد شده توسط منبع نوری می تواند باعث آسیب دیدن گیاه شود. محدوده تحمل دمایی آن باعث شده که بتوان از این سرخس در آکواریم های با آب سرد هم استفاده نمود. همچنین این گیاه با پوشاندن سطح آکواریم می تواند از نفوذ نور به داخل آب جلوگیری نماید. این گیاه در آکواریم های کم عمق بهتر رشد می کند.

 

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول………………….………….….-

نیاز نوری………………………….……شدید

دما(سانتی گراد)………..…………….15تا 28

شیوه تکثیر……………………گیاهان دختری

سرعت رشد.………………….متوسط – متوسط

محل قرارگیری…………………….…………شناور

 

گونه های سازگار :

سالوینیا را می توان در کنار گونه هایی مانند سنبل آبی (eichhornia) ، pistia و ceratopteris (پری آبی) برای ایجاد پوششی شناور برای پنهان شدن ماهیان در سطح آب قرار داد. همچنین می توان آن را به همراه echinodorus ، sagittaria و nymphaea نگهداری نمود به شرط آنکه از نفوذ نور به داخل آب جلوگیری ننماید.

 

پراکنش در ایران :

در ایران گونه سالوینیا ناتاس وجود دارد که در سطح آب های راکد آبگیرهای شمالی دیده می شود. گفتنی است هر چند که این سرخس به صورت بومی در تالاب های شمالی کشور وجود دارد اما ریسک معرفی آن بالاست و باید از رهاسازی خودسرانه آن به سایر پیکره های آبی کشور پرهیز نمود.

اشتراک گذاری