علف نواری ، علف مارماهی کوتوله

zostera noltii

نام علمی : zostera noltii

نام فارسی : علف نواری ، علف مارماهی کوتوله

نام انگلیسی : dwarf eelgrass

معرفی :

گیاهی علفی و ریزوم دار با برگ های نواری سبز و دراز می باشد که معمولاً در اب های شور و آب های کم عمق سواحل به صورت غوطه ور و یا در مناطق بین جزر و مدی گلی یا ماسه ای دیده می شود. برای نگهداری از آن باید از ترکیب ماسه ریز و گل رس محتوی مواد آلی فراوان استفاده نمود.

 

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول…………….….10تا40 سانتی متر

نیاز نوری……………………………..……شدید

دما(سانتی گراد)………………………….15تا 24

شیوه تکثیر…………………………………ریزوم

سرعت رشد.…………………………….….متوسط

محل قرارگیری……………………………وسط – جلو

 

گونه های سازگار :

Zanichellia و najas marina و ruppia maritime را می توان با این گیاه کشت نمود.

 

پراکنش در ایران :

از این جنس فقط همین گونه زوسترانولتی ای از آب های دریای مازندران در سواحل بندرانزلی گزارش شده است.

اشتراک گذاری