ceratopteris thalictroides

ceratopteris thalictroides

نام علمی : ceratopteris thalictroides

نام فارسی : –

نام انگلیسی : water sprite , floating fern

معرفی :

سراتوپتریس گیاهی است که از لحاظ شکل برگ ها دارای تیپ های مختلفی می باشد. حتی گاهی در یک گیاه در ابتدا برگ های گرد و پس از مدتی دارای بریدگی می شوند. این سرخس کوچک را می توان در آکواریم به دو صورت شناور و کاشته شده در بستر نگهداری نمود. اگر نور و فضای کافی در اختیار آن قرار گیرد تکثیرش بسیار سریع بوده و از میان برگ های پیر ، گیاهان جدید متولد می شوند. همچنین می توان نمونه های ریشه دار آن را به صورت دسته ای در بستر کاشت. در این صورت برگ ها دراز شده و شبیه برگ های گیاه کرفس می شوند. در بازار ایران به آن پری دریایی گفته می شود که ترجمه نام انگلیسی گیاه است و البته پری آبی ترجمه مناسب تری است. گاهی نیز به علت شکل برگ هایش آن را برگ کرفسی می خوانند.

 

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول…………….…………………….35سانتی متر

نیاز نوری……………….………………………………..شدید

دما(سانتی گراد)…………………..…………………18 تا 30

شیوه تکثیر….…………………………….…….گیاهچه ها

سرعت رشد………………………….……………….متوسط

محل قرارگیری………………….………………عقب – شناور

 

گونه های سازگار :

این سرخس شناور را می توان به همراه گیاهانی مانند cryptocoryne ، ludwigia ، acorus ، limnophila ، cabomba ، heteranthera ، vallisneria و همچنین گیاهان شناور مانند عدسک های آبی نگهداری نمود.

 

پراکنش در ایران :

جنس سراتوپتریس گونه بومی در ایران ندارد اما احتمال دارد که نمونه های وارداتی جهت استفاده زینتی در آکواریم ها به آب های طبیعی معرفی و به کشورمان راه یافته باشند. اینجانب در حدود هفت سال پیش در شهر اهواز شاهد رهاسازی مقداری از آنها توسط افراد علاقمند به آکواریم که از رشد بیش از حد این گیاه خسته شده بودند به رود کارون بودم. در هر صورت اگر این سرخس شناور به صورت اندمیک در ایران نباشد ، خطر معرفی و خسارت اکولوژیک و اقتصادی آن بسیار بالا و جدی است و اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و اقدامات محدود کننده مقامات مسئول را طلب می کند.

اشتراک گذاری