سنبل آبی معمولی

eichhornia crassipes

نام علمی : eichhornia crassipes

نام فارسی : سنبل آبی معمولی

نام انگلیسی : water hyacinth

معرفی :

گیاهی است شناور و ریشه دار با برگ های سبز براق و بسیار زبیا. دمبرگ های این گیاه متورم و محتوی هوا بوده و باعث شناور ماندن آن می شوند. رشد این گیاه در شرایط مناسب سریع است و گیاهچه های جدید بر روی شاخه های آن ظاهر می شوند. بهتر است که مقدار مواد مغذی محلول در آب بالا باشد. به غیر از آکواریم های سرباز ، از سنبل آبی معمولاً در باغ های آبی بسیار استفاده می شود.

 

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول…………….………………….….30سانتی متر

نیاز نوری……………………..…………شدید – بسیار شدید

دما(سانتی گراد)…..………………..…………………20 تا 26

شیوه تکثیر….………………………………….…….گیاهچه

سرعت رشد.……………………………..……………….سریع

محل قرارگیری…………………………………شناور – انفرادی

 

گونه های سازگار :

سنبل آبی را می توان در کنار گیاهانی همچون limnobium ،  limnocharis ، hydrocleis ، pontederia نگهداری نمود.

 

پراکنش در ایران :

ایکهورنیا کراسیپس بومی برزیل است ولی به کشور های استوایی زیادی معرفی شده است. اینجانب نمونه هایی از آن را در شرایط مناسب و در حال تکثیر غیر جنسی در گلخانه ای در شهر بابلسر که احتمالاً وارداتی بوده اند را دیده ام.

اشتراک گذاری