تترای بیکن ( ماهی نورانی )

beacon tetra

گاهی این ماهی ، تحت عنوان ” ماهی سر و دم طلایی ” شناخته میشود ، رنگ قرمز روشن در نیمه بالایی چشم و یک خال طلایی در بالای ساقه دمی دارد. یک خط سیاه درست از زیر باله پشتی تا باله دمی کشیده شده ، که در محل خال طلایی تمام میشود. بدن آن نیمه شفاف بوده و باله های شفاف دارد ، بجز باله های سینه ای و مخرجی ، که شعاع های جلویی سفید دارند. هر دو جنس نر و ماده بدن پهنی دارند ، اما زمانی که از بالا نگاه شوند نرها بطور واضح بدن باریک تری دارند. 

از داشتن مقدار زیادی گیاه در آکواریم لذت میبرند. آنها ماهیانی ایده آل برای آکواریم داران تازه کار هستند زیرا نگهداری و تکثیر آنها بسیار آسان است.

تغذیه: همه نوع غذایی را با میل می پذیرند. در غذا خوردن سریع نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که مقدار کافی غذا برای آن ها بدون زیاده روی وجود دارد.

  

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

اشتراک گذاری