تترای پنگوئن

penguin tetra

این ماهی یک ماهی خیلی جذاب است و یک نوار سیاه کلفت در تمام طول بدن تا قسمت پایینی دم دارد. نیمه پایینی ، نقره ای و نیمه بالایی ، طلایی براق است. هنگام ایستادن ، دمش را تا 45 درجه پایین می اندازد و سپس ، با یک تکان ناگهانی دم ، بدن را بصورت یک خط برمیگرداند. گه گاه تتراهای پنگوئن ، ماهی های دیگر را تعقیب می کنند ، اما آسیبی به آنها نمی رسانند. ماده ها شکم عمیق تری دارند ، اما هر دو جنس ماهیان نسبتاً کلفتی هستند. 

تکثیر تترای پنگوئن میتواند کاملاً مشکل باشد اما اگر موفق شوید ، پرورش لاروها آسان است. این ماهیان در دسته های کوچک 5 تا 10 تایی خیلی خوب هستند.

تغذیه: همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. زمانی که غذا در آکواریم قرار میگیرد ، به طور استثنایی در خوردن سریع هستند ( حتی تا حد گزند زدن به ماهیان دیگر ). از زیاده روی در غذا دادن خودداری کنید.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6.5

6.5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری