تترای امپراطور سیاه

black emperor tetra

این ماهی یک خویشاوند نزدیک تترای امپراطور ارغوانی است و یک نژاد رنگی از تترای امپراطور معمولی میباشد. در یک نیمه خوب ، رنگ آمیزی سیاه تمام بدن را می پوشاند و یک حلقه آبی متالیک در اطراف چشم وجود دارد. زمانی که بالغ میشوند ، نرها گستردگی هایی در شعاع های بالایی و پایینی دم و یک گسترش سوم در مرکز دو گستردگی دیگر پیدا میکنند. اگر شرایط تانک درست باشد ، تکثیر آنها خیلی آسان خواهد بود . 

این ماهیان به مقدار فراوانی گیاهان بلند با برگ باریک پر مانند (cabomba و nitella) نیاز دارند ، و در میان آنها تخم ریزی میکنند ، و تخم ها را به برگهای گیاهان می چسبانند.

تغذیه: تتراهای امپراطور سیاه به تنوع خوبی از غذاهی با کیفیت (شامل غذاهی زنده مثل کرم شیشه ای و دافنی) نیاز دارند.

 

 

 

 

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری