تترای امپراطور ارغوانی

purple emperor tetra

این ماهی به علت تنوع رنگ آمیزی همچنین تحت عنوان تترای امپراطور آبی شناخته میشود. ماهی زیبایی است ، که از منطقه وسیعی از رودخانه آمازون سرچشمه گرفته . تشخیص جنسیت خیلی آسان است ، هر دو جنس علامت های اصلی یکسانی متشکل از یک نوار پهن که در تمام طول بدن کشیده میشود دارند ، اما فقط نرها رنگ آمیزی  ارغوانمی یا آبی دارند. زمانی که این ماهی برای اولین بار در یک آکواریم قرار داده میشود ، به نظر میرسد که رنگ آن محو میشود ، اما بعد از یک یا دو روز مقیم شدن در آنجا ، رنگ آنها برخواهد گشت. 

در صورت نگهداری درست ، این ماهیان تا 5 سانتی متر رشد میکنند و یک بدن کلفت عمیق خواهند داشت . مثل بقیه تتراها ، آنها از امنیت یک تانک خوب گیاه کاری شده استفاده خواهند کرد.

تغذیه: تترای امپراطور ارغوانی به تنوع خوبی از غذاهای با کیفیت نیاز دارند. آنها کرم خونی و دافنی را در آکواریم تعقیب خواهند کرد تا اینکه آن را بخورند و همچنین بقیه غذاهی زنده با میل پذیرفته میشوند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری