تترای درخشنده

Glowlight tetra

تترای درخشنده یک ماهی بی نهایت صلح جو است که نگهداریش خیلی آسان میباشد.بدن اغلب نیمه شفافبوده و یک خط طلایی تقریباً قرمز روشن در طول بدن وجود دارد. باله پشتی یک اشاره کمی از رنگ قرمز دارد و باله های مخرجی و لگنی نوک تیزی هی سفیدی دارند و باقیمانده باله شفاف است. مثل بیشتر تتراها دوست دارند که در دسته های کوچک و با بقیه ماهیان کوچک نگهداری شوند. ماده ها بدن چاق تری نسبت به نرها دارند. 

با ارائه شرایط درست ، میتوانند برای 4 یا 5 سال زندگی کنند. تکثیر این ماهیان کاملاً سخت است و شرایط آب باید درست باشد ، اما اگر موفق به تکثیر شوید ، پرورش لارو آسان است و به سرعت بزرگ میشود.

تغذیه : همه نوع غذایی را خواهند خورد ، اما به تنوع خوبی از غذاهای با کیفیت نیاز دارند. غذاهای زنده با میل پذیرفته میشوند ، اما باید رژیم غذایی متنوع باشد. مطمئن شوید که هر غذایی که میدهید به اندازه کافی کوچک باشد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5/4

5/4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری