تترای شعله ای

flame tetra

این ماهی مقدار زیادی پوشش گیاهی و مکانهایی را که مخفی شود دوست دارد. یک هفته طول میکشد تا تترای آتشین به یک آکواریم تازه عادت کند ، اما یک بار که جا بیفتد، دیدنش بسیار جذاب است و نگهداری آن نیز آسان میباشد. نرها کوچک تر از ماده ها هستند چون که ماده ها بدن چاق تری دارند.

رنگ نرها بسیار پر رنگ تر است ، رنگ آمیزی قرمز عمیق در بدن و باله ها و حاشیه های سیاه باله دارند. تشخیص 2 جنس از هم آسان است.  همچنین تکثیر تترای آتشین بسیار آسان و برای آکواریم داران تازه کار ، ایده آل است.

تغذیه : تتراهای آتشین همه نوع غذایی را میخورند ، اما به تنوع غذایی خوبی نیاز دارند. همچنین غذا باید به اندازه کافی برای آنها کوچک باشد تا آن را مصرف کنند. غذاهای زنده با میل پذیرفته میشوند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5/4

5/4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری