تترای رزی

rosy tetra

زمانی که این ماهی به طور کامل در آکواریم جا بیفتد ، یکی از زیباترین تتراهای موجود میباشد. بدن آن ظاهر تماماً قرمز است و رنگ قرمز پر رنگ بیشتری در باله های مخرجی و دمی دارد. باله پشتی نرها کاملاً بلند و نوک تیز بوده و باله پشتی ماده ها کوتاه تر و گرد تر است و یک حاشیه قرمز مایل به صورتی در قسمت بالایی آن وجود دارد. به طور معمول با باله های به طور کامل گسترده شنا میکند ، این حالت آن را یک ماهی خیلی نمایشی جلوه میدهد. 

ماهی های هم اندازه خود را  ترجیح میدهد ، در آبهای نرم تر ( با سختی کم تر ) نشو و نما میکند ، آب شیر معمولی را میپذیرد. تکثیر آن ممکن است ، اما کاملاً سخت میباشد مگر آنکه شرایط درست باشد.

تغذیه: غذاهای زنده ، مثل کرم خونی یا توبیفکس را ترجیح میدهد بعد از اینکه حدود یک هفته از جا افتادن آن در آکواریم گذشت ، غذاهای زنده را بدون هیچ مشکلی خواهند خورد.همچنین غذاهای پولکی با میل پذیرفته میشوند ، اما باید بین انگشتانتان خرد شود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4.5

4.5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری