مداد ماهی سه خطی

three-lined pencilfhsh

این ماهی زمانی که در یک تانک با همگونه هایش در یک دسته 15 تایی یا بیشتر قرار میگیرد بسیار خوب خواهد بود. در حالی که بینی کمی نوک تیزشان را کمی به سمت پایین قرار داده اند شنا می کنند و ماهیان آرامی هستند و بقیه ساکنان آکواریم را اذیت نمی کنند. این ماهی بدنی طلایی دارد که خط های سیاه از بینی تا دم و ترشحات قرمز روشن در باله ها و بدن وجود دارند که باعث میشود که آن ها سرمایه های خوبی برای یک آکواریم باشند. در زمان تولید مثل ، از ماهیان تخم پراکنده ساز هستند و دوست دارند که در میان گیاهانی مثل خزه جاوه (java moss) تخم ریزی کنند ، جایی که تخم ها میتوانند بین شیارهای باریک بیفتند و تا زمانی که باز شوند مخفی بمانند. 

زمانی که لاروها شنای آزاد پیدا کردند ، به غذایی مثل microsorium (نوعی فیتوپلانکتون) ، آنفوزوئرها و ناپلئوس آرتیما نیاز خواهند داشت. همچنین این ماهیان زمانی که احساس ترسیدن بکنند از این گیاه (برای مخفی شدن) استفاده خواهند کرد.

تغذیه: این ماهی دهانی لوله ای شکل بسیار کوچک داشته و به غذاهای کوچک نیاز دارد. غذای پولکی باید بین انگشتانتان ساییده شده تا خرد شود و همچنین غذای کوچک زنده ، مثل بچه دافنی ، کرمهای کوچک ، میگوی آب شور و کرمهای خونی کوچک با میل خورده خواهند شد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری