سیکلید رنگی دم چنگی (دم گیتاری)

lyretail lamprologus

قبلاً این ماهی با اسم علمی lamprologus brichardi شناخته می شد ، سال هاست که محبوب آکواریم داران است. یک آکواریم شامل تعداد فراوانی صخره و سنگ گرد بزرگ را دوست دارند ، از آنجا که آن ها تخم ریزنده در غار هستند.

جفت مولد با هم از لاروها مراقبت می کنند و کاملاً از آنها دفاع می کنند. ماهی هایی اجتماعی هستند ولی فقط باید در یک آکواریم با ماهیان بزرگتر قرار داده شوند یا اینکه یک آکواریم با ویژگی های زیستی دریاچه آفریقایی برای آنها درست شود. این گونه ها از این که در یک دسته زندگی کنند کاملاً خوشحال خواهند بود . مقاوم هستند و برای نگهداری آسان می باشند.

تغذیه : یک رژیم غذایی متنوع خوب شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. با میل غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را میخورند. یک یا دوبار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید.

خاستگاه

آفریقا(دریاچه تانگانیکا)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

اشتراک گذاری