گربه ماهی راه رونده

clarias/walking catfish

این ماهی در زبان فارسی به گربه ماهی آفریقایی معروف است ، ولی با توجه به زیستگاه آن مشخص می شود که اشتباهاً به این نام خوانده می شود. در خشکی با حرکاتی شبیه به لولیدن حرکت کرده و به باله های سینه ای تکیه می کند. می تواند از دمش برای پریدن استفاده کند. در ضمن این ماهی به خاطر ساختار ویژه آبشش ها ، قادر است که از هوا هم تنفس کند.

در نهرها ، باتلاق ها و برکه های با آب راکد و در جاهایی که هر چند وقت یک بار به طور موقتی خشک می شوند ، زندگی کرده و در موقع خشک شدن منابع آبی محل زیست یا در شرایطی که کیفیت آب مطلوب نمی باشد ، با مهارت راه رفتن ، به سمت منابع آب دیگر حرکت می کند و همین امر موجب گسترش جغرافیایی آن شده است.

پوست این گربه ماهی فلس ندارد و از ماده لزجی پوشیده است. در آکواریم دوست دارد که یا در کف نقب بزند یا مخفیگاه های فراوانی برای پنهان شدن داشته باشد. این ماهی نور زیاد را دوست ندارد و ذاتاً شبها بیشتر فعالیت می کند. گاهی می تواند نسبت به بقیه ماهی های آکواریم حالت تهاجمی پیدا کند و به طور پیوسته آنها را تعقیب کرده و اذیت کند. موقع گرفتن آن ، مراقب باشید ، چون یک خار فرو رفته مخفی در پشت باله هایش دارد.

تغذیه : این ماهی همه چیزخوار است و غذاهایی را که به کف آکواریم می روند ، مثل غذای دان را خواهد خورد. ماهی حریصی بوده ، بنابراین توجه داشته باشید که غذای کافی برای بقیه ماهی ها بدون زیاده روی وجود دارد. در صورت زیاد غذا دادن در یک وعده ، آن قدر می خورد که ناحیه سینه آن حالت باد کرده پیدا می کند و تا زمانی که این حالت از بین نرود ، دیگر غذایی نخواهد خورد.

خاستگاه

جنوب شرقی آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با همگونه هایش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری