گربه ماهی پیکتوس

pictus catfish

گربه ماهی پیکتوس طرح جذابی دارد. لکه های سیاه غالبی روی زمینه بدن نقره ای دارد. طبیعت سر به راه این ماهی ، آن را برای قرار دادن در یک دسته و یا در کنار ماهی های غیر مهاجم دیگری که شرایط آبی مشابهی دارند ، مناسب می سازد. تغذیه آن سخت نیست.

اگرچه به طور طبیعی شبانه فعالیت می کند ، ولی در روز در زیر نور کم هم غذا می خورند. مواظب باشید: باله سینه ای تیز این ماهی ممکن است به طور گیر بکند.

تغذیه : این ماهی غذاهای آماده را خواهد خورد.

خاستگاه

کلمبیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری