لوچ دلقک

clown loach

با توجه به اندازه لوچ های دلقک ، آنها را در یک آکواریم همراه با دسته ماهیان کوچک ، مثل تترای کاردینال قرار داد. خیلی فعال هستند و ترجیح می دهند که در دسته های کوچک 3 تا 4 تایی باشند. رنگ آمیزی آنها نارنجی و سیاه پر رنگ است که باعث می شود واقعاً قابل توجه باشند. مستعد بیماری لکه های سفید هستند و از آنجا که فلس دار هستند ، بهترین راه درمان افزایش دمای تانک می باشد.

با موفقیت تکثیر شده اند ، اما فقط در آکواریم های خیلی بزرگ یا استخرها می توان این کار را انجام داد.

تغذیه: رژیم غذاییشان به غذای سبز ، مثل کاهوی آب پز و نخود باغی پخته نیاز دارد. همچنین طرفدار میگوی ریز شده ، تخم ماهی کاد(ماهی روغن) ، توبیفکس و کرم های خمنی هستند. زمانی که در حدود 3 تا 4 سانتی متر طول دارند ، به 3 یا 4 وعده غذای کوچک در روز احتیاج دارند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

20

20

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری