لوچ مرمری هندی

Indian marbled loach

با وجود رنگ آمیزی تیره این ماهیان ، طرح مرمری که دارند ، آنها را خیلی برجسته می سازد. ماهی فعالی است که دائماً در حال حرکت است ، در حالی که به دنبال غذا می گردد ، شکل دراز باریک لوله ای داشته ، که باعث می شود شناگری سریع باشد.

خارهای تیز کوچکی دارند که ممکن است هنگام صید به دست شما لطمه بزنند. پس مواظب باشید. تکثیر در اسارت تا کنون ثبت نشده و تشخیص جنسیت آنها خیلی سخت است.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذای پولکی را دوست دارند. با میل غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی زنده را یک یا دو بار در هفته می خورند.

خاستگاه

هند

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

12

12

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری