سیکلید دهان آتشی

firemouth

این ماهیان ، شروع کننده های خوبی برای یک آکواریم با ماهیان اجتماعی بزرگتر هستند. به طور استثنایی مقاوم اند ، شرایط متغیر یک آکواریم را می پذیرند و نگهداری آنها خیلی آسان است. در شرایط تولید مثلی ، گلوی نرها رنگ قرمز زنده داشته و به نرهای دیگر در آکواریم با شعله ور کردن (قرمز کردن) سرپوش های آبششی بزرگ ، خودنمایی می کنند ، این یک رقابت برای جلب توجه ماده است.

یک جفت تا ۲۰۰تخم را روی یک سنگ صاف جمع می کنند ، جفت مولدین از تخم ها با باله زدن روی آنها مراقبت می کنند. از تخم ها و لاروها زمانی که از تخم بیرون آمدند ، در برابر شکارچیان بالقوه دفاع خواهند کرد.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند. یک یا دو بار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

۲۲ تا ۲۶

اجتماعی بودن

خیلی خوب با ماهیان هم اندازه خودش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

۱۵

۱۵

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

۱۰:۱۰

محدوده پی اچ

۶.۸ تا ۷.۵