کوریدوراس کوتوله

pygmy corydoras

کوریدوراس کوتوله یکی از اعضای گروه کوچک کوریدوراس های کوتوله واقعی است. وقتی که برای نخستین بار وارد بازار شدند ، طول آنها بیشتر از 1.5 تا 2 سانتی متر نبود. در طبیعت گروه هایی با تعداد زیاد تشکیل می دهند ، بنابراین هرچه تعداد بیشتری را در آکواریمتان قرار دهید ، خوشحال تر خواهند بود.

تمایل دارند که با همدیگر نزدیک کف آکواریم شنا می کنند ، کاهیان کوچک خیلی جذابی هستند که بدنی بشکه مانند و علامت های زیبائی دارند. تشخیص جنسیت بسیار آسان است ، بدن ماده بسیار کلفت تر از نر می باشد ، تولید مثل آنها کاملاً سخت است.

تغذیه : تقریباً تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پر خوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری