گربه ماهی لجن خوار برفی

L626 snowy hypancistrus

اگرچه این ماهی تاکنون به طور رسمی رده بندی و نام گذاری نشده ، ولی قبلاً به آن نام معمولی لجن خوار برفی (snowy hypancistrus) داده شده است. این ماهی ، به خاطر علامت های روشن و مشخصی که دارد ، ماهی پر طرفداری است.

زمانی که برای اولین بار وارد شد ، فقط حدود 3 تا 4 سانتی متر طول داشت ، اما طرح و زیبایی آن وقتی است که کاملاً بزرگ است. بدن سیاه پر کلاغی بوده و خال های باریک سفید روشن در تمام بدن و باله ها ، آن را بسیار متمایز می سازد. این ماهی به چوب باتلاقی واقعی نیاز دارد تا زیر آن مخفی شود و در آن چرا کند. تکه های خیلی کوچک را سوهان می زند که به گوارش آن کمک کند.

تغذیه : تکه های حلزون و صدف یخ زده مهم ترین غذای این ماهی می باشند. مقدار خیلی کمی از غذایی را که برای دیگر ماهیان ریخته می شود ، خواهند پذیرفت ، ولی با آن زنده نخواهند ماند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

بیشتر حلزون ها وصدف ها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری