جولی ماسک دار

masked Julie

این زیرگونه کمی پر رنگ تر از گونه اصلی julidochromis transcriptus است و یک نژاد محلی از منطقه کیسی (kissi) در انتهای شمالی دریاچه تانگانیکا می باشد. این ماهی ها در حفره های غار مانند تخم ریزی می کنند ، به آکواریم تزئین شده با صخره های فراوان و سنگ های گرد بزرگ نیاز دارند تا قلمرو و مناطق تولید مثلی خود را بسازند.

یک جفت مولد ، منطقه را تمیز خواهند کرد و سپس فرایند تخم ریزی را انجام خواهند داد. زمانی که تخم ها باز شدند ، والدین نوبتی مراقب آنها هستند و کاملاً از آنها دفاع می کنند. ماهی هایی اجتماعی هستند ، اما بهتر است در یک آکواریم با ماهیان بزرگتر با قرار داده شوند یا این که یک آکواریم با ویژگی های زیستی دریاچه آفریقایی برای آنها درست شود. ماهی هایی مقاوم بوده و نگهداری از آنها خیلی آسان است.

تغذیه : از دریافت یک رژیم غذایی متنوع خوب شامل غذاهای پولکی با کیفیت بالا ، خوشحال خواهند بود. با میل غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را می خورند. یک یا دو بار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید. 

خاستگاه

آفریقا(دریاچه تانگانیکا)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی (فقط با ماهی های بزرگتر)

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری