سیکلید گورخری زندانی

zebra cichlid/convict cichlid

این ماهی مهاجم و قلمرو طلب می باشد. راه های سیاه و آبی روی بدن آن ، به لباس زندانهای قدیمی شبیه می باشد ، از این روی به نام ( سیکلید زندانی = convict cichlid) هم معروف است. گسترش باله های پشتی و شکمی که در نر ها دیده میشود ، در ماده ها وجود ندارد ، اما ماده ها رنگین تر هستند و قسمت های زیرین نارنجی مایل به زرد دارند. همچنین یک نژاد سفید از این ماهی تکثیر شده است. برای تخم ریزی یک آکواریم تقریباً خالی فراهم کنید ، اما یک گلدان کوزه ای سفالی و مقداری تخته سنگ در اختیار آنها بگذارید تا محل تخم ریزی را انتخاب کنند.

مثل گونه های خویشاوندش ، تغذیه با کرم خونی و غذاهای زنده برای زنده نگه داشتن آن در شرایط خوب ، مهم می باشد. همچنین غذاهای گیاهی را با میل خواهند خورد ، بنابراین گیاهانی را که بادوام بوده و این ماهی خوردن آنها را دوست ندارد در آکواریمشان قرار دهید. والدین از لاروها مراقبت می کنند ، اما اگر آنها از این کار چشم پوشی کردند ، بهتر است که لاروها را به تانک جداگانه ای انتقال دهید ، جایی که لاروها با امنیت با همدیگر پرورش داده شوند.

تغذیه : این ماهی غذاهای آماده سیکلید ، جلبک و غذاهای زنده را دوست دارد.

خاستگاه

آمریکای مرکزی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

13

13

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری