تترای نئون سیاه

black neon tetra

تترای نئون سیاه ، یک ماهی بی باک و مقاوم است ، هم نرها و هم ماده ها بدنی کلفت دارند. این ماهی یک ماهی صلح جو است ، اگرچه کمی ستیزه جو به نظر میرسد. علامت های بدن شامل یک نوار سیاه که در تمام طول بدن کشیده شده و یک خط طلایی تا سبز کمرنگ بالای آن (که به نور وابسته است) میشود. باله ها اغلب شفاف بوده ، اما رنگ سفید شیری در اطراف حاشیه باله پشتی و دمی وجود دارد. این ماهی یک ماهی خیلی جذاب است.

تتراهای نئون سیاه در عمق میانی آب شنا می کنند و کاملاً با میل با ماهی های کوچک دیگر ترکیب خواهند شد. تشخیص جنسیت آنها آسان میباشد. تکثیر این ماهیان بسیار آسان میباشد. تکثیر آنها به تکثیر کنندگان ماهی بی تجربه توصیه میشود.

تغذیه : تتراهای نئونی سیاه همه نوع غذایی را خواهند خورد و به تنوع خوبی از غذاهای با کیفیت نیاز دارند. غذاهای زنده ، مخصوصاً انواع گوشتی ، مثل توبیفکس و کرم خونی با میل پذیرفته خواهند شد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5/4

5/4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری