تترای قلب خونی

bleeding-hert tetra

تتراهای قلب خونی ظاهراً از تعداد نا محدود ماهی های گرفته شده از دل طبیعت ، به خصوص از پرو منشاء گرفته اند. این ماهی نسبت به بقیه تتراها ، آبی با سختی کم تر را ترجیح داده و در این شرایط در بهترین حالت به نظر میرسند. این ماهی بطور استثنایی ماهی جذابی بوده ، که تمام بدنش رنگ قرمز عمیق ، به همراه یک خال قرمز تیره در مرکز ، یک باله پشتی شناور بلند در نر و یک باله پشتی گرد در ماده دارد.باله پشتی ماده معمولاً سیاه بوده ، که رنگ قرمز در زمینه آن مورد توجه قرار میگیرد ، در حالی که ماده ها یک ترشح قرمز رنگ در بالا دارند ، که صورتی است و به سفید روشن میرود. 

این ماهیان در دسته های کوچک در یک آکواریم با گیاهان سبز روشن واقعاً خوب به نظر میرسند. تفاوت در رنگ آمیزی ، تشخیص جنسیت آنها را آسان میسازد. تکثیر امکان پذیر است ، اما آسان نمی باشد.

تغدیه : این ماهی بیشتر انواع غذاها را خواهد خورد ، اما به تنوع خوبی از غذاهای با کیفیت نیاز دارد. غذاهای زنده ، به خصوص کرم خونی با میل پذیرفته میشوند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

اشتراک گذاری