تترا سرپا
تترا سرپا

تترا سرپا

تتراهای سرپا ماهیانی بینهایت مقاوم و با عکس العمل سریع  هستند ، در زمانی که آکواریم برای اولین بار بر پا شده ، 4 یا 5 تای آنها برای قرار دادن در یک آکواریم ایده آل هستند. این ماهی بدنی قرمز داشته ، و یک باله پشتی سیاه با حاشیه های سفید و یک خال سیاه عقب چشم دارد و یک ماهی جذاب می باشد. تشخیص ماده ها خیلی آسان تر از نرها بوده (از طریق بدن چاق تر آنها در زمانی که در شرایط تولید مثل هستند.) این ماهیان ، ماهیان دیگر را در آکواریم دنبال میکنند ، اما به آنها آسیبی نمی رسانند. 

تترای سرپا یکی از آسانترین تتراها برای تکثیر است ، اما برای موفقیت در این کار باید به تنهایی در آکواریم قرار داده شوند. آنها ماهیانی عالی برای آکواریم داران تازه کارهستند.

تغذیه: تترای سرپا همه نوع غذایی را خواهد خورد ، اما برای نگهداری آنها در شرایط عالی ، به تنوع خوبی نیاز دارند. غذاهای زنده با میل پذیرفته میشود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4.5

4.5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری