مداد ماهی هریسون

harrisonii pencilfish

مداد ماهی هریسون یکی از بزرگترین مداد ماهی ها می باشد. این ماهی یک نوار خالدار سیاه دارد که از میان چشم ها تا آخر دم کشیده شده ، و نفوذی از رنگ قرمز بالای نوار در قسمت دم وجود دارد. رنگ اصلی بدن زیتونی میباشد. این ماهی بدنی دراز لوله ای شکل دارد و اغلب به صورت بینی بالا (سر بالا) در آکواریم شنا میکند. در فصل تولید مثل ، ماده را میتوان به وسیله بدنی کمی پرتر تشخیص داد. همه گونه های nannostomus از مداد ماهیان ، ماهیانی اجتماعی میباشند و نگهداری آنها خیلی آسان است. 

این ماهیان همچنین با همدیگر بدون هیچ مشکلی ترکیب میشوند و مقدار زیادی از گیاهان را برای این که در بینشان شنا کنند ، دوست دارند.

تغذیه: این ماهی غذای کوچک را دوست دارد. غذای پولکی باید بین انگشتانتان ساییده شده تا خرد شود. همچنین غذای زنده کوچک ، مثل بچه دافنی کرمهای کوچک و کرم خونی های کوچک با میل پذیرفته میشوند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

6

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری