تترای کنگوی قرمز

red congo tetra

از این گروه ماهیان ، 5 یا 6 گونه وجود دارد که نام معمولی مشابهی دارند. این گونه مخصوص ، معمول ترین آنها میباشد ، اما به تازگی در اختیار آکواریم داران قرار گرفته است. وقتی ماهی جوان (کوچک) است ، میتوانید استعداد (قابلیت) رنگ آمیزی را در آن ببینید ، اما تا زمانی که هنوز بالغ نشده ، رنگ آمیزی آن ، نمایشی از شکوه کاملش نمی باشد. 

بدن آن بیضی شکل است.رنگ اصلی آن سبز زیتونی روشن بوده و یک لکه تیره کوچک عقب سرپوش آبششی و یک لکه تیره بزرگ در انتهای بدن و یک علامت قرمز روشن در باله پشتی ، بیشتر به سمت پایه شعاع های جلویی وجود دارند. رنگ بدن آن وقتی در نور قرار میگیرد تغییر میکند.

تغذیه: غذای زنده ، مثل کرم های خونی یا توبیفیکس را ترجیح میدهند. حدود یک هفته بعد از جا افتادن آن در آکواریم ، غذاهای یخ زده را بدون هیچ مشکلی خواهد خورد. همچنین غذای پولکی بزرگ را با میل میخورند.

 

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

3.5

3.5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری